1. Ludy, odgrywające rolę w historii Izraela
 2. Zarys historii żydowskiego ludu
 3. Palestyna w czasach Jezusa Chrystusa
 4. Biblia a środowisko naturalne
 5. Biblia a społeczeństwo
 6. Biblia a doktryna chrześcijańska
 7. Stary Testament a starożytny Bliski Wschód
 8. Badania literackie a Stary Testament
 9. Ewangelie a współczesne badania literackie
 10. Jezus Chrystus a Biblia
 11. Ewangelie i Jezus Chrystus
 12. Egipt a Biblia
 13. Życie codzienne w czasach biblijnych
 14. Religijne tło Nowego Testamentu
 15. Historyczno-polityczne tło Nowego Testamentu
 16. Teksty i tłumaczenia Biblii
 17. Rośliny w Biblii
 18. Ptaki i inne zwierzęta w Biblii
 19. Metody i odkrycia archeologii
 20. Żołnierze rzymscy w Nowym Testamencie
 21. Ewangelia w świecie rzymskim
 22. Nauczanie w pierwotnym chrześcijaństwie
 23. Rybołówstwo nad jeziorem Genezaret
 24. Piłat