1. Grzechy przeciwko czci Boga
  2. Bałwochwalstwo - Idololatria
  3. Zabobony
  4. Wróżbiarstwo - mantyka
  5. Ordalia - Zakon podejrzenia
  6. Zjawiska parapsychologiczne
  7. Teozofia i antropozofia
  8. Magia - czarnoksięstwo
  9. Kult szatana