1. Nauka o Chrystusie
  2. Co Biblia mówi o Jezusie Chrystusie
  3. Słowo
  4. Wcielenie i narodzenie się z Dziewicy
  5. Jednorodzony
  6. Tytuł "Chrystus" w Li¶cie do Efezjan
  7. Jezus Chrystus żyje
  8. Jezus Chrystus, Syn, jest Bogiem
  9. Jezus jako Chrystus
  10. Dowody zmartwychwstania
  11. Proroctwa o (Chrystusie) Mesjaszu