Prywatna witryna chrześcijańska zawierająca treści ewangeliczne oraz ewangelizacyjne, encyklopedię i słowniki biblijne, pliki wideo i audio.  /   Copyright by   Daniel2010.eu

Ewangelia dla Ciebie    Daniel2010.eu

Powered by Flash MP3 Player   
Psalmy i Nowy Testament do słuchania

Nagrania audio NT dokonano w   Aurora Ministries
Zabronione jest wykorzystywanie tych nagrań w celu osiągania jakichkolwiek korzyści materialnych.

 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (Jn 3:16 BT)