Prywatna witryna chrześcijańska zawierająca treści ewangeliczne oraz ewangelizacyjne, encyklopedię i słowniki biblijne, pliki wideo i audio.  /   Copyright by   Daniel2010.eu

Ewangelia dla Ciebie    Daniel2010.eu

Nowonarodzenie

Nawrócenie - to ludzka strona w stosunku do tego nowego życia, a nowonarodzenie - to strona Boża. W nawróceniu człowiek aktywnie uczestniczy, a nowonarodzenie przeżywa pasywnie. Nowonarodzenie zachodzi w tym momencie, w którym następuje prawdziwe nawrócenie.

Nowonarodzenie oznacza nowe i wieczne życie Jan.3:3; 10:28. Nowonarodzenie daje mi nową naturę Jan.1:13; 2P.1:4. W ten sposób nowonarodzony ma dwie natury - starą i grzeszną, nazwaną w Biblii cielesną lub starym człowiekiem - i nową, Bożą, nazwaną w Biblii duchową lub nowym człowiekiem. Ale nie może on jednocześnie żyć duchowo według Ducha i cieleśnie. Tu rozpoczyna się nauka o uświęceniu.

Nowonarodzenie daje mi uświęcone życie - zdolność do życia w świętości Ez.36:26-27.

a/ Dlaczego konieczne jest nowonarodzenie?

"Musicie się na nowo narodzić" /Jan.3:7/. Istnieje Boży wymóg. Oznacza to, że nie ma innej drogi do tego nowego życia.

Wejście do Królestwa Bożego potrzebuje nowego narodzenia /Jan.3:3,5/. Przez cielesne narodzenie przychodzę na ten świat jako obywatel jakiegoś miasta lub wsi. Pochodzenie i stan rodziców nie odgrywają roli. Nowonarodzenie wprowadza mnie do Królestwa Bożego. W ten sposób staję się obywatelem nieba. Rozwój człowieka światowego i cielesnego w obywatela nieba - nie istnieje.

Grzeszność człowieka potrzebuje nowonarodzenia. "Co się narodziło z ciała, ciałem jest" /Jan.3:6/. Ciało pozostaje ciałem. Chociaż istnieje religijne pobożne ciało i ciało bezbożne, to ono jest i pozostaje ciałem. Człowiek nie ma dobrego wnętrza, nie ma Bożej iskierki. Biblia mówi, że my "byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni" /Ef.2:3/.

To, co wszystkie religie obchodzą, proponuje nam Bóg: nowe życie i nowe istnienie. Tak, jest to pewne, Bóg proponuje nam właśnie to. Żaden kościół i nikt inny z ludzi nie może dać nam nowego życia. Drogi czytelniku, czy jesteś nowonarodzony, czy jeszcze na wieki zgubiony?

b/ Jak następuje nowonarodzenie?

To pytanie Nikodem zadał Panu Jezusowi /Jan.3:4,9/. To - "jakoż się może człowiek narodzić, gdy jest stary" - było niestety barierą dla tego pobożnego intelektualisty. Pan Jezus odpowiedział mu na to pytanie przykładem ze Starego Testamentu, mówiąc w 14 wersecie: "i jak..." /porównaj 4M.21:4-9/.

W odpowiedzi Pan Jezus wskazuje na podstawę nowonarodzenia, a mianowicie, na Swoją śmierć. Tak jak wąż został wywyższony na pustyni, tak też musi być wywyższony Syn Człowieczy na krzyżu. Lecz później Pan wskazuje na ruch, który musi wykonać człowiek, a mianowicie: "wierzyć" /15 w./. Tak jak Izraelita w Starym Testamencie musiał spojrzeć na miedzianego węża, tak człowiek musi spoglądać na Golgotę i na dokonane tam dla niego zbawienie.

Jeśli człowiek uczyni to, wtedy rodzi się na nowo. Czytamy, że "gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy" /Jak.1:18/ i "którzy narodzili się... z Boga" /Jan.1:13/, Nasze nowonarodzenie jest twórczym aktem Bożym, z Jego woli i przez Słowo Jego. "Jako odrodzeni... przez Słowo Boże, które żyje i trwa" /1P.1:23/. Wszystko to dokonuje Duch Święty - "jeśli się kto narodzi z wody i z Ducha /Jan.3:5/.

c/ Następstwa nowonarodzenia.

Następstwa nowonarodzenia są jednocześnie cechami nowonarodzonego. Tu pragnę zaproponować ważne zadanie. Proszę spróbować zestawić pełną listę biblijnych prawd, które mają udział w następstwach nowonarodzenia. A oto kilka przykładów:

  • Nowe życie i pewność nowego życia.
  • Pragnienie Słowa Bożego.
  • Odwrócenie się od grzechu.
  • Odpowiedzialne życie w zborze.
  • Nowa nadzieja itd.