Prywatna witryna chrześcijańska zawierająca treści ewangeliczne oraz ewangelizacyjne, encyklopedię i słowniki biblijne, pliki wideo i audio.  /   Copyright by   Daniel2010.eu

Ewangelia dla Ciebie -     Daniel2010.eu

  Systemy Windows gwarantują najlepsze korzystanie ze strony daniel2010.eu oraz przeglądarka Firefox

Ewangelia dla Ciebie  –

Jesteś miłym gościem na...  Daniel2010.eu

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (Jn 3:16 BT)

Daniel2010.eu ma ambicję mówić o miłości Bożej, Jezusie Chrystusie, człowieku, nowonarodzeniu, zbawieniu, wierze i wszystkim, co nazywa się chrześcijaństwem. Celem tych stron nie jest pozyskiwanie ludzi do jakichś organizacji czy kościołów. Podstawowym celem jest mówienie o Jezusie Chrystusie i zbawieniu, które każdy człowiek ma w Nim; o Synu Bożym, który zmarł na krzyżu za grzechy wszystkich nas, zmartwychwstał i zamieszkuje przez Ducha Świętego w sercach tych, którzy Go przyjęli i przeżyli duchowe nowonarodzenie; oraz pomoc w postaci słowników biblijnych, encyklopedii biblijnej czy innych materiałów biblijnych.

Dążeniem witryny jest, aby jak najwięcej osób poznało i przyjęło do swojego serca Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela oraz Pana.

Witryna tworzona jest i utrzymywana przez jedną osobę, bez żadnego wsparcia ze strony innych osób lub jakichś organizacji, z pragnieniem aby dzielić się z innymi dobrą nowiną o zbawieniu człowieka przez Chrystusa Pana w wyniku Jego ofiary na Golgocie.

Na stronach są umieszczone proste materiały ewangelizacyjne, książki chrześcijańskie o różnej tematyce, które nigdy nie były wydane w języku polskim; pomoce biblijne w postaci słowników biblijnych, encyklopedii biblijnej, omówień ksiąg biblijnych itp. Umieszczone są też komiksy o treści ewangelizacyjnej oraz pliki mp3 (Nowy Testament, Psalmy, świadectwa, pieśni czy cykl audycji Nowe Życie w Chrystusie kaznodziei Tadeusza Bronowickiego), jak też filmy chrześcijańskie. Prócz tego jest wiele innych ciekawych rzeczy, które mogą być interesujące dla zainteresowanych.

Życząc wszystkim wielu łask Bożych pragnę, aby zawarty tutaj materiał stał się błogo-sławieństwem dla nich. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa.

Z błogosławieństwem Bożym.

Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga.
(Psalm 14:2)

Wyślij wiadomość

Galeria zdjęć - Cud stworzenia

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię... A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. (Rdz 1:1-31 BT)


Wszystko przez Niego (Jezusa) i dla Niego (Jezusa) zostało stworzone. (Kol 1:16 BT)
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana! Alleluja. (Ps 150:6 BT)

Mądrość i moc Bożą możemy poznać i poznajemy w Jego stworzeniu, w otaczającej nas naturze i jej prawach.