1. Strona informacyjna.
  2. Z przedmowy autora do Słownika Biblijnego.
  3. Od autora przekładu i opracowania.
  4. Wykorzystano przekłady Biblii.
  5. Skróty nazw ksiąg Biblii.
  6. Rady do pomyślnego studiowania Biblii.
  7. Jednostki pieniężne.
  8. Miary wagowe i pojemności ciał stałych oraz cieczy.
  9. Miary długości.
10. Podział dnia i nocy.
11. Miesiące izraelskie.