1. Strona informacyjna
2. Przedmowa autora S³ownika
3. Skróty ksi±g Starego Testamentu
4. Skróty ksi±g Nowego Testamentu
5. Inne skróty i znaki