Przedmowa autora

Encyklopedia Biblijna zawiera grubo ponad 3500 haseł