Moc Jezusa

W Słowie Bożym zawarte jest ciekawe stwierdzenie: "Dana mi jest wszelka moc na niebie i ziemi" (Ew. Mateusza 18:18). Kto je wypowiedział? Czy to baśń? A może pochodzi ono z ust jakiegoś wielkiego filozofa? Nie!

Słowa te wypowiedziane zostały przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, do otaczających Go uczniów.

Miało to miejsce zaraz po jego zmartwychwstaniu. Źli ludzie ukrzyżowali Go, lecz teraz znów był wśród żywych.

Nakazując swym uczniom, aby szli na cały świat i głosili dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu, obiecał, że będzie z nimi po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wówczas wypowiedział te słowa: "Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi".

To naprawdę wspaniała obietnica, a co więcej, mój przyjacielu, ta obietnica jest wciąż aktualna. Czy wiedziałeś, że ten sam Pan Jezus Chrystus właśnie teraz stoi u twego boku, z wszelką daną mu na niebie i na ziemi mocą, chcąc ubłogosławić cię nią gdy tylko Mu zawierzysz? Tak, to prawda - to słowo również dzisiaj wiele znaczy dla ciebie i dla mnie. On jest tak samo prawdziwy, tak samo wielki i tak samo dobry teraz jak był wówczas.

Gdy Chrystus chodził po ziemi - jeden dzień spędził ze swymi uczniami nad Morzem Galilejskim. Mimo wielkiej burzy, która rozszalała się w tym czasie, topiąc niemal ich statek, Jezus stanął i rzekł do morza: "Umilknij, ucisz się" (Ew. Marka 4:39) i natychmiast "nastała wielka cisza".

Mój przyjacielu, może twoje życie nawiedza teraz wiatr kłopotów, chorób i strachu, grożąc, że je zniszczy. Pozwól Jezusowi wejść do twojej łódki i ogłosić pokój. On ma wszelką moc. On zniszczy twą chorobę. On rozbroi twój strach. On przebaczy twoje grzechy. On mówi: "Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam" (Ew. Jana 14:27).

Czy pozwolisz Mu teraz do siebie przemówić? Gdy Jezus chodził po ziemi, pewien trędowaty błagał Go o litość. Wzruszony Jezus dotknął go mówiąc: "Bądź oczyszczony" (Ew. Mateusza 8:3) i natychmiast został uzdrowiony. On ma wszelką moc! W ciągu kilku ostatnich lat widziałem jak uzdrowił wielu innych trędowatych. Uzdrowi również i ciebie. Twoją chorobą może być grzech, lecz tak jak leczył trąd przebaczy każdy twój grzech, gdy do Niego zawołasz. Nie ma nic niemożliwego dla Pana.

Biblia opowiada również o ślepym żebraku, który wołał do Niego: "Jezusie! Zmiłuj się nade mną"! Jezus dotknął zatem jego oczu i rzekł: "Idź, wiara twoja uzdrowiła cię" (Ew. Marka 10:52) i natychmiast otworzyły się jego oczy.

Przyjacielu, podczas naszych spotkań widziałem jak Jezus przywracał wzrok wielu ślepym ludziom. W jednym kraju widziałem jak w ciągu trzech tygodni otwarte zostały oczy 36 osób.

Jezus leczy ślepych teraz, tak samo jak to czynił dawniej. On się nigdy nie zmienia. Nie ma nic niemożliwego dla tego, który ma dziecięcą wiarę i woła do Niego.

On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Czy wierzysz w to? Zawołaj więc szczerze do Niego. On usłyszy twoje wołanie. Pismo opowiada nam również historię o nieczystej kobiecie, która została przyprowadzona do Jezusa Przyłapano ją na cudzołóstwie. Gdy Jezus spojrzał na nią, pokryła się wstydem. Rzekł: "l ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz" (Ew. Jana 8:11).

Mój przyjacielu, gdy będziesz wstydził się swoich grzechów i przyjdziesz przeprosić za nie Jezusa, On przebaczy również i tobie. Biblia mówi: "Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony" (Ew. Jana 3:17).

Do sparaliżowanego rzekł: "Ufaj synu, odpuszczone są grzechy twoje, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego" (Ew. Mateusza 9:2-7). Temu człowiekowi zostały odpuszczone wszystkie grzechy i natychmiast został uzdrowiony. Tak, Pan ma wszelką moc na niebie i na ziemi. To słowa, jakie teraz kieruje On również do ciebie, jeśli tylko wierzysz.

Gdziekolwiek nie poszedł, czynił rzeczy niemożliwe. Pewnego dnia na pustyni zebrał się wokół Niego wielki tłum, aby słuchać Jego słów. Po pewnym czasie ludzie zgłodnieli. Jezus wziął pięć bochenków chleba i dwie ryby i je pobłogosławił, po czym zaczął łamać. W cudowny sposób nakarmił wówczas ponad 5 000 osób.

Może ty również jesteś w potrzebie. Pan w cudowny sposób może pomnożyć to, co masz i zaspokoić również twoją potrzebę, bez względu na jej rodzaj, jeśli tylko Mu ufasz i wołasz do Niego.

Nie ma nic niemożliwego dla naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Żaden z nałogów nie jest zbyt wielki. Chrystus jest w stanie złamać ich moc w twoim życiu. On wyganiał demony złych nawyków, gdy był tu na ziemi i wciąż jest w posiadaniu tej samej mocy.

Żaden grzech nie jest zbyt ciężki. On przebaczy każdy grzech i oczyści cię swą własną krwią, jeśli tylko Mu zaufasz. Żadna choroba nie jest zbyt trudna. On uzdrowi każdą chorobę i przywróci jedność w twoim ciele, jeśli tylko w to uwierzysz.

Żadna potrzeba nie jest zbyt wielka. Jeśli to będzie konieczne, stanie się cud, aby zaspokoić twą potrzebę, jeśli tylko wierzysz Jego Słowu.

On mówi: "Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz" (Jeremiasz 33:3). Uwierz więc Mu i zawołaj do Niego. On obiecał, że ci odpowie.

Jezus mówi: "Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi" (Ew. Mateusza 28:18).

Pomyśl tylko: W całej swej wielkiej mocy, On pragnie być twoim osobistym Zbawicielem, Uzdrowicielem i Przyjacielem, TERAZ.

Czy Go przyjmiesz?

On mówi: "Oto ja jestem Pan ...wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego"? (Jeremiasz 32:27)

Czy to nie wspaniałe, że tak wielki żyjący Chrystus jest gotowy i chętny, by być twoim Zbawicielem i Pasterzem.

Przyjmij Go teraz i wierz w Niego! Niech cię Bóg błogosławi!

Przykładowa modlitwa:

Panie Jezu, proszę Cię zostań moim Panem, Zbawicielem i Lekarzem. Oczyść mnie z moich grzechów i proszę daj mi nowe życie. Słyszałem, że mnie kochasz i twoją wolą jest bym był zbawiony i uzdrowiony. Panie, przyjmuję teraz to wszystko co przygotowałeś dla mnie. Przyjmuję Twoje zbawienie przez moc krwi Chrystusa. Przyjmuję uzdrowienie przez moc sińców i ran Jezusa. Dziękuję za to wszystko. Wierzę, że od teraz żyjesz we mnie. Chwała Tobie, cudowny Jezu.

T.L. Osborn