Jezus i setnik

W Słowie Bożym, Biblii, możemy przeczytać o setniku, który przyszedł do Jezusa i poprosił o uzdrowienie swojego stugi.

Zapoznajmy się z jego historią (Ew. Mateusza 8): Kiedy Jezus przybył do miejscowości Kafarnaum, setnik podszedł do niego i zwrócił się następujący słowy: " Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi". Jezus odpowiedział: "Przyjdę i uzdrowię go". Na to setnik odpowiedział: "Och, Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa". Kiedy Jezus to usłyszał, bardzo się zdziwił i powiedział do uczniów oraz tych, którzy podążali za nim: "U nikogo nie znalazłem tak wielkiej wiary". A następnie rzekł do setnika: "Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie". l został w tej godzinie sługa uzdrowiony.

Jest to historia prawdziwej, rzeczywistej wiary, która podoba się Bogu. Biblia mówi nam, że "Bez wiary nie można podobać się Bogu" (Heb. 11:16). Możesz powiedzieć: "Och, nigdy nie będę miał takiej wiary". A ja chcę abyś wiedział, że możesz mieć - każdy może mieć ten rodzaj wiary. Wierzysz swoim słowom. Wierzysz słowom, które wypowiadają twoi sąsiedzi. Wierzysz w to, co mówią rządzący w kraju, wierzysz swojemu lekarzowi, tak więc również możesz wierzyć Bogu.

Bóg jest rzeczywisty. On cię kocha. Biblia mówi: "Jego oczy są nad sprawiedliwym i Jego uszy są otwarte by słyszeć jego modlitwy". Jezus mówi do ciebie: "Proś, a będzie ci dane: szukaj, a znajdziesz: kołacz, a otworzą ci" (Ew. Mateusza 7:7), Uwierz Jemu!

Przemierzałem wiele krajów i nauczałem sporą ilość ludzi o mocy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Mówiłem o Jego Słowie i obietnicach, które nam dał. Oglądałem w różnych krajach chorych, ślepych, chromych i odrzuconych, wzywających Jezusa i przyjmujących Jego pokój do swoich dusz i Jego zdrowie do swoich ciał.

On uczynił to samo dla ciebie - kimkolwiek jesteś - teraz!

Wspomniany wcześniej setnik był znaczącym człowiekiem, ale ukorzył się względem Jezusa i poprosił go o cud. W efekcie swojej postawy otrzymał to czego pragnął! Biblia mówi nam o biednym trędowatym, który także przyszedł i został uzdrowiony. Zauważ: odrzucony przez wszystkich trędowaty przyszedł do Jezusa w podobny sposób jak setnik. Obaj mężczyźni byli pokorni i zwracali się po pomoc z całego swojego serca.

Są ludzie którzy mają pozycję, dobrą pracę lub własny interes albo może wysokie wykształcenie i są zbyt dumni by przyjść do Pana. Myślą, że byłoby to dla nich zbyt upokarzające. Ale, pozwól mi powiedzieć: największą rzeczą, którą możesz zrobić to przyjść do Jezusa, Pana wszystkiego, uniżyć siebie przed Nim i oddać Mu swoje życie i duszę.

Nie wiem, czy wiesz, ale nawet wśród największych przywódców czy najbardziej wpływowych ludzi są i tacy, którzy wiernie naśladuj Jezusa Chrystusa. On nada sens twojemu życiu. On podaruje ci pokój. On da ci mądrość i nowe zdolności. On oczyści twoje życie z grzechów. On da tobie zdrowie. On będzie błogosławił cię obficie. Lecz musisz uniżyć siebie samego i przyjąć Go.

Setnik poprosił o uzdrowienie swego sługi. Choroba jest straszna, rzeczą. Ona nie pochodzi od Boga. Pochodzi od szatana. Choroba jest mordercą i zabójcą. Jest złodziejem. Kradnie życie, szczęście, pieniądze i pokój. Choroba wyniszcza. Niszczy nasze zdrowie, ciała, umysły. Choroba pochodzi od diabła.

Setnik powiedział, iż jego sługa leży w domu. Choroba zamyka cię w więzieniu, przywiązując do łóżka. Jakie to okropne, to nie pochodzi od Boga.

Setnik powiedział, że sługa bardzo cierpi. Choroba jest katem. Ona zagraża twojemu życiu. Posyła ból i okrada cię z całego twojego pokoju.

Choroba jest zabójcą. Taki właśnie jest szatan. Lecz Bóg jest uzdrowicielem. On daje życie. Choroba jest zła. Zdrowie jest od Boga. Zdrowie jest czymś dobrym. Jezus powiedział: "Szatan przychodzi by zabijać, kraść i niszczyć, lecz Ja przyszedłem, by dać życie w obfitości" (Ew. Jana 10:10).

Och, czy przyjdziesz do Chrystusa i przyjmiesz Jego życie, Jego zdrowie dla swojej duszy i ciała? On chce dać tobie to teraz.

Setnik poprosił Jezusa, by ten uzdrowił jego sługę. Czy Jezus powiedział: "Nie, to nie jest moją wolą" lub "Nie mój drogi, pragnę by twój sługa pozostał sparaliżowany"? Nie! Jezus powiedział: "Przyjdę i uzdrowię go"!

Posłuchaj przyjacielu: Jezus nigdy nie chciał, by ludzie cierpieli. On przyszedł by dać życie, pokój i zdrowie. Przyszedł, by zniszczyć dzieła diabła. Pozwól by wszedł do twojego życia teraz i zniszczył grzech w twojej duszy i chorobę w twoim ciele. Pozwól, by uwolnił cię od rzeczy, które cię związują i dał ci Swój pokój.

Setnik powiedział: "Och, Panie, nie jestem godny, abyś wszedł do mojego domu - ale powiedz tylko stówo i mój sługa będzie uzdrowiony". Jezus odpowiedział: "To jest prawdziwa wiara. A jak uwierzyłeś, niech się stanie". l sługa został cudownie uzdrowiony.

Uwierz Jego Słowu w taki sam sposób jak to uczynił setnik. Obietnice Bożego Słowa są takie same dla ciebie jak dla niego.

Jezus powiedział: „Jeśli we mnie trwać będziesz, proś o cokolwiek, i to się stanie" (Ew. Jana 15:7).

On powiedział także: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Ew. Mateusza 11:28).

I jeszcze: "Jeżeli coś możesz, to: Wszystko jest możliwe dla wierzącego" (Ew. Marka 11:23).

Pomyśl o tym – wszystko jest możliwe! Czy uwierzysz w to teraz? Jego Słowo jest odpowiednie dla ciebie właśnie teraz, w tym momencie. On zbawi cię i zniszczy diabelskie dzieła w twoim życiu właśnie teraz.

Jezus mówi do ciebie to samo, co powiedział do setnika: "Jak uwierzyłeś, niech ci się stanie" (Ew. Mateusza 8:13).

Przykładowa modlitwa:

Panie Jezu, proszę Cię zostań moim Panem i Zbawicielem. Oczyść mnie z moich grzechów i proszę daj mi nowe życie. Słyszałem, że mnie kochasz i chcesz troszczyć się o mnie. Tak więc, oddaje Ci moje życie. Przyjmuję Twoje zbawienie i dziękuję, że teraz uczyniłeś mnie nowym stworzeniem. Wierzę, że od teraz żyjesz we mnie i mam życie wieczne. Chwała Tobie, Panie, Amen.

T.L. Osborn