Oswald J. Smith

Ewangelia, którą głosimy

Przekład: W. Benedyktowicz

ZKE - Warszawa 1963