ENCYKLOPEDIA BIBLIJNA

A – Z

Praca Archimandryty Nikifora

Tłumaczenie i opracowanie oparto na przekładzie tzw. Biblii Warszawskiej. Jeśli hasło w postaci nazwy lub imienia pochodzi z Biblii Tysiąclecia, wtedy jest to oznaczone skrótem BT; jeśli zaś hasło pochodzi z tzw. Biblii Gdańskiej, wtedy jest to oznaczone skrótem BG.

Przy tłumaczeniu i opracowaniu Encyklopedii posłużono się dodatkowo tłumaczeniami Biblii: Biblia Tysiąclecia (BT), Biblia Gdańska (BG), tłumaczenie bp K. Romaniuka, tzw. Biblia Warszawsko-Praska (BR).

Przy tłumaczeniu i opracowaniu Encyklopedii wykorzystano literaturę: Praktyczny Słownik Biblijny, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1995; Słownik Biblijny, B. Götze; Mały Poradnik Biblijny, B. Götze; Konkordancja Biblijna, Wydawnictwo „Na Straży”, Kraków 1982.

Użyte skróty: arab. – arabski; aram. – aramejski; babil. – babiloński; egip. – egipski; gr. – grecki; gr.-łac. – grecko-łaciński; hebr. – hebrajski; pers. – perski; łac. – łaciński; starobaktr. – starobaktryjski; staropers. – staroperski; syr. – syryjski.

Tytuł oryginału:
„Полная Популярная Библейская Энциклопедія, въ 4-хъ выпускахъ” Москва 1891 г.
Autor: Архимандрит Никифор

Przekład, opracowanie i skład: Krzysztof A. Wojnikiewicz
Wszystkie prawa do przekładu i opracowania są zastrzeżone i należą do tłumacza.