Dobre i ciekawe teksty zawsze są godne, żeby nimi zainteresować się. Godne, żeby je czytać i czerpać z nich wiedzę oraz naukę. W tej zakładce są umieszczane artykuły, którymi warto się zainteresować i je przeczytać.Do ateisty i racjonalisty:

Jeśli nie ma Boga, a Biblia jest zbiorem bajek i mitów - to w porządku. Lecz jeśli Bóg istnieje, a Biblia zawiera prawdę i jest Jego Słowem - to masz problem.

Łatwo być ateistą w dobrobycie - trudniej w obliczu śmierci.


Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. (Jan. 1:12-13)